Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Đồng Nai: các doanh nghiệp đề nghị tỉnh đưa ra giá sàn xử lý chất thải nguy hại 

Phát biểu tại buổi làm việc với 24 doanh nghiệp có lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn trong quá trình sản xuất vào ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh đề nghị các doanh nghiệp khi ký hợp đồng với các đơn vị xử lý chất thải phải xem xét kỹ họ có đủ năng lực xử lý hay không. Đồng thời, các doanh nghiệp cần kiểm tra xem đơn vị nhận thu gom chất thải nguy hại của mình xử lý ra sao. Với những công ty chào hàng nếu thấy giá quá rẻ, các doanh nghiệp nên xem xét lại.
Tại buổi làm việc, đại diện các công ty có chất thải nguy hại lớn cũng đề nghị tỉnh đưa ra giá sàn xử lý chất thải nguy hại và cung cấp danh sách các đơn vị có đủ khả năng xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn Đồng Nai để các doanh nghiệp có thể lựa chọn cho phù hợp.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 126,5 tấn chất thải nguy hại, trong đó chỉ mới thu gom đạt gần 108 tấn/ngày. Tuy nhiên, 90% chất thải nguy hại được các đơn vị thu gom vận chuyển ra ngoài tỉnh mới xử lý, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý. Vì một số trường hợp, sau khi vận chuyển chất thải nguy hại ra ngoài tỉnh đã lựa chọn các chất thải có thể tái chế được lấy đem bán, số còn lại đem đổ trộm xuống những khu vực vắng người, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường.
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét