Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013


Theo Sở Xây dựng, gần đây có nhiều thông tin phản ánh nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng, bị ô nhiễm như ở khu chung cư Mỹ Đình (N01 đến N05, nước nhiễm asen cao gấp 37-43 lần mức cho phép) và khu di dân tái định cư B3, B4, B5 Cầu Diễn…
Nguồn nước sạch bị ô nhiễm khiến đồ dùng trong nhà luôn cáu bẩn
Nguồn nước sạch không sạch khiến đồ dùng trong nhà luôn cáu bẩn
Để đảm bảo chất lượng nước sạch cấp cho nhân dân, Sở Xây dựng đề nghị các quận, huyện và thị xã Sơn Tây, báo cáo tình trạng cấp nước sạch hiện nay. Các chỉ tiêu kiểm tra gồm lưu lượng nước, chất lượng nước tại khu vực dân cư đang sử dụng nước sạch tập trung của thành phố. Khu dân cư đã có mạng lưới nước sạch của thành phố đi qua mà chưa được sử dụng cũng được thống kê trong dịp này.
Những khu vực dân cư đang sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng do chủ đầu tư xây dựng nhà hoặc tổ chức, cá nhân khác ngoài các công ty cấp nước của thành phố cũng được rà soát.
Sở Xây dựng cũng đề nghị Giám đốc các Công ty Nước sạch Hà Nội, Nước sạch Hà Đông, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco)… tăng cường kiểm tra, giám sát công tác sản xuất nước để đảm bảo chất lượng. Đồng thời, các công ty này có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để thường xuyên kiểm tra và có biện pháp đảm bảo chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân, khách hàng.
Ngoài ra, các công ty kinh doanh nước sạch phải rà soát những khu vực dân cư có mạng lưới cấp nước tập trung của thành phố đi qua song chưa được sử dụng; rà soát, tổng hợp những khu dân cư đang sử dụng nguồn nước khác từ các chủ đầu tư xây dựng, các tổ chức, cá nhân không có chuyên môn, không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét